Trafikskadenämndens oberoende ifrågasätts

2:43 min

Trafikskadenämnden som varje år avgör 3 000 ärenden får kritik. Nämnden ska vara oberoende och avgöra tvister mellan skadade och deras försäkringsbolag. Men en granskning som Kaliber har gjort visar att nämndens egna läkare flera gånger arbetat åt försäkringsbolag.

Trafikskadenämnden ska vara oberoende och opartisk och har till uppgift att lösa tvister som uppstått mellan skadade och deras försäkringsbolag.

Men nu ifrågasätts nämndens oberoende. Kalibers granskning visar att flera läkare som arbetat åt nämnden tidigare arbetat för flera försäkringsbolag. Även de två läkarna som nu arbetar åt nämnden har tidigare arbetat åt försäkringsbolag. I det här fallet AFA Försäkring. Peter Rigling är nämndens kanslichef.

 - AFA har ju hand om arbetsskador och inga trafikförsäkringar.

Men det är ändå ett försäkringsbolag?

 - Ja, fast där har vi sedan länge haft ett undantag i kontraktet, så vi ser inte något problem att man jobbat för AFA.

Varför inte då?

- Nä, av den anledningen att det är en annan typ av skador och en annan typ av hantering.

Men går man bakåt i tiden ser man tydligt att nämndens tidigare läkare inte bara arbetat för AFA. Här kommer det fram att nämndens två förra läkare jobbat åt flera försäkringsbolag såsom Folksam, If och Trygg-Hansa. Nämndens kanslichef Peter Rigling vill inte svara på hur han ser på att även de tidigare läkarna arbetat för försäkringsbolag.

- Det är inget kan jag inte kommentera så här på rak arm.

Men varför kan du inte kommentera det? Finns det en bristande lämplighet i det?

- Det var långt före min tid så det kan jag heller inte kommentera, utan det jag kan kommentera är det som hänt under min tid som kanslichef.

Nämnden avgör varje år 3 000 ärenden och i nämnden finns också två representanter från försäkringsbolagen även om de inte får delta i frågor som rör det egna bolaget. Och när besluten väl ska tas blir det oftast så som bolagen vill. Deras förslag blir oftast nämndens beslut. Det sker i mer än sju av tio fall.

I Kaliber ringer en av de skadade till nämnden för att rådfråga om vilken läkare han ska anlita. Den jurist han pratar med varnar då för flera läkare - de läkare som brukar ställa sig på patienternas sida i tvister mellan försäkringsbolag och de skadade. Bill Dufwa är professor emeritus i försäkringsrätt på Stockholms universitet. Han ser allvarligt på händelsen.

- Ja, det är på det sättet allvarligt att det rubbar tilltron till hela systemet vi har i Sverige med nämnder och annat. Det förvånar mig. Det är tråkigt och visar väl bristerna i systemet. Det undergräver tilltron till nämnden.

Nämndens kanslichef Peter Rigling igen.

- Jag kan bara konstatera att uttalandet inte representerar nämndens hantering av ärenden.