Många olyckor med alkohol

Värmland ligger i topp när det gäller alkoholrelaterade olyckor.
Vid 6 av 10 dödsolyckor är föraren rattonykter och om man tar alla trafikolyckor i Värmland är en tredjedel alkoholrelaterade. Nu vill NTF, Vägverket och polisen ta föreningslivet till hjälp för att ändra attityderna till onykter bilkörning. Byalag, idrottsföreningar, motorklubbar och andra föreningar kommer att få informationsmaterial som förhopppningsvis leder fram till en diskussion i samhället och en mindre liberal syn på rattonykterhet.