Tystnadskultur gör gängmord svårlösta

1:28 min

Polisen i Sverige får allt svårare att lösa det det grova våldet mellan de kriminella gängen. I Göteborg har gängkonflikterna sedan 2011 orsakat 14 mord, men inte i ett enda av dessa fall har den skyldige blivit dömd.

En orsak till att så få fall leder till fällande domar är en tysthetskultur, där ingen vågar vittna, enligt polisen. 

Vi har ju ett antal ärenden där vi har personer som blivit skjutna, inte till döds men skadade, där vi vet att de som blivit skjutna vet vem som sköt dem, men de vill inte berätta det för oss, säger Klas Friberg chef för polisens Region Väst.

– Det mest talande är att vi har till och med en person som blev skjuten, men som inte vill erkänna att han blev skjuten, säger han.

Karaktären på det grova våldet i Sverige har förändrats. Dödligt våld mot barn och mellan missbrukare har minskat sedan 1990-talet och i stället har de så kallade gansterskjutningarna ökat.

Ett våld som blir allt svårare att utreda. Sen 2011 finns bara i Göteborg 14 ouppklarade mord och trots att polisen har scenariot ganska klart för sig blir ingen dömd på grund av den tysthetskultur som finns. Ingen – inte ens de som blir beskjutna och överlever ­– vågar vittna eller berätta.

Sedan 2013 jobbar en nationell utredning inom polisen, med företrädare från bland annat riksmordkommissionen, gärningsmannaprofilgruppen och polisen i landets tre största städer, på förslag hur man ska komma tillrätta med det här.

Möjlighet att använda anonyma vittnen och vittnen som berättar mot att de får strafflindring så kallade kronvittnen är några förslag man tittar på.

Det är något som Klas Friberg, chef för polisen i Göteborg välkomnar.

– Vi har en omvärld som har förändrats och jag tycker att vi lagstiftningsmässigt bör se över om det finns saker vi bör göra för att komma tillrätta med en förändrad omvärld och i det här fallet en våldsammare omvärld när det gäller den gängkriminella miljön. säger Klas Friberg.