Vill behålla lagringen av mobildata

1:30 min

Datalagringen av alla mobil-samtal och all e-post är av stor vikt för polisen och bör därför behållas. Det säger utredaren och förre rikspolischefen Sten Heckscher.

Idag överlämnade Sten Heckscher utredningen Datalagring och integritet till regeringen och inrikesminister Anders Ygeman.

Datalagringen kränker integriteten, men gör stor nytta för att klara upp brott, enligt Sten Heckscher:

– Jag har kommit fram till att det är ett system som fungerar i huvudsak bra och det tillämpas på ett säkert och lagligt sätt av de brottsbekämpande myndigheterna. Det finns lite grejer man kan förbättra på marginalen men vi föreslår inga stora dramatiska förändringar, säger Sten Heckscher.

Den små justeringar som föreslås är bl.a. att beslut hos brottsbekämpande myndigheter ska dokumenteras bättre och att tydligare peka ut vilka som får fatta beslut om inhämtning av abonnemangsuppgifter.

I övrigt ska det fortsätta fungera som idag, enligt Sten Heckscher.

Han gjorde redan i juni förra året en genomgång av datalagringsdirektivet där han sa att trots att EU-domstolen ogiltigförklarat EU-direktivet om datalagring så fanns inga hinder för att Sverige ändå kan ha sex månaders lagring av alla mobil-samtal och all e-post.

Detta är mycket omdiskuterat och bland annat Tele2 driver saken rättsligt.

Men nyttan av lagringen är stor enligt Heckschers utredning. Den går igenom hur datalagringen används och kommer fram till att polis, säkerhetspolis och tull inte skulle klara sej utan den här informationen.

Integritetskränkningen som det här innebär hjälper till att lösa 100-tals brott varje år, enligt Sten Heckscher.

Integritetsfrågor kontrolleras av SIN, säkerhets och integritetsskyddsnämnden.

Inrikesminister Anders Ygeman tror inte att det finns någon stark opposition mot att datalagringen kan fortsätta.

– Jag tror att de flesta partier i Riksdagen ställer upp på att vi ska ha tydliga regler för hur det här sker och vi ska göra de förbättringar för den personliga integriteten som är möjliga, säger Anders Ygeman.