Här är de 5 vanligaste frågorna från en flygrädd – och svaren!

3:30 min

Många lider av flygrädsla, och ännu fler känner sig rädda efter att olyckor sker. Den vanligaste oron är att man känner sig utlämnad och kontrollös.

Efter stora flygolyckor märks det en ökning av flygrädsla. Det är många som känner obehag kring säkerhet och inte längre vill resa över huvud taget. Nedan är några av de vanligaste frågorna man har om flygsäkerhet och flygrädsla.

1. Hur stor är risken att dö i en flygplanskrasch?

Väldigt liten! Enligt statistik är risken att råka ut för något vid en flygning ungefär 1 på 11 miljoner. Annan statistik visar att det är 18 gånger säkrare att flyga än att stanna hemma.

2. Vad händer om motorerna stannar?

Det är väldigt osannolikt att det händer. I absolut värsta fall är alla piloter tränade i att glidflyga, alltså flyga utan motorkraft. Ett flygplan kan glidflygas 20 gånger den höjd som planet befinner sig på. Vid landning är det väldigt vanligt att motorerna nästintill stängs och piloterna glidflyger till landningsbanan.

3. Hur farligt är det med turbulens?

Så länge du är fastspänd, inte alls. Turbulens är väldigt vanligt och kan delas upp i tre kategorier.

  • Klarluftsturbulens.
    Luftströmmar rör sig ständigt med hög hastighet i olika riktningar. Om luftströmmarna kommer i närheten av andra luftströmmar bildas klarluftsturbulens. 
  • Termisk turbulens
    När solen värmer marken börjar varm luft stiga. Det märks bland annat vid flygning på lägre höjder, exempelvis vid start och landning. När den varma luften kyls högre upp bildas det moln. När molnen bildas rör sig luftmassorna vertikalt upp och ner. Även omgivande luft kring molnen påverkas av rörelserna, vilket kan ge upphov till turbulens.
  • Mekanisk turbulens
    När vinden blåser över höga berg bildas mekanisk turbulens. Bergen gör så att luftmassorna pressas uppåt och rörelsen fortplantas ända upp till 5-6 gånger bergens höjd.

4. Varför bullrar och skakar flygplanet vid landning?

Det finns många anledningar till det. En av anledningarna kan vara kraftig blåst vilket märks på planet strax innan det tar i marken. Vingarnas luftbromsar kan även vara uppfällda, för att dämpa farten, det kan bidra till viss skakning i planet. Men det är inte farligt. När flygplanet landat vänds även strålarna från motorerna för att bromsa in planet, vilket kan bidra till att det låter väldigt mycket inuti planet, men det är också helt normalt.

5. Vad ska man tänka på om man är flygrädd?

Ta reda på vad som kan ha bidragit till din flygrädsla, och försök då att ta reda på så mycket du kan om din flygning och allra helst de punkter som du känner dig mest rädd för. Kabinpersonalen är också bra att prata med om allt du kan tänka dig ha en fråga om. Den som vill eller behöver kan också söka behandling. Kognitiv beteendeteerapi (KBT) har visat sig ha god effekt.

På sidan Flyg Trygg / Frågor och svar kan du läsa mer och få svar på ännu fler frågor om säkerhet på flyg och flygrädsla.