Linköping

Linköping förhandlar om finansiering av Ostlänken

0:52 min

Linköpings kommun ska nu förhandla med staten om hur kostnaden för Ostlänkens dragning genom staden ska finansieras. En tunnel beräknas kosta 10,7-12,4 miljarder kronor, att jämföra med minst 9,8 miljarder för broalternativet. Kommunalrådet Lena Micko (S) anser att staten ska betala största delen.