Barnläkare oroas av barns skärmtid

2:46 min

Fler och fler småbarn har tillgång till en surfplatta i sin vardag. Nu efterlyser barnläkaren och professorn Hugo Lagercrantz tydliga rekommendationer från Statens medieråd om hur länge ett litet barn ska kunna få sitta framför en skärm.

– Barn under två år ska inte titta på skärm alls. Barn behöver den direkta kontakten, det kan man aldrig förmedla med skärm, säger Hugo Lagercrantz, barnläkare och senior professor vid Karolinska institutet.

Hugo Lagercrantz tycker inte att de riktigt små barnen alls bör titta på en skärm. Det försenar deras språkutveckling och de kan förmodligen också bli närsynta menar han, men han tycker samtidigt att det finns alldeles för lite forskning på området för att alls dra några slutsatser och att man just därför bör ha en slags försiktighetsprincip.

Två föräldrar som jag talar med på en lekplats har förstås tankar till sina barns förhållande till sina skärmar i dag, ofta handlar det om att sätta tidsgränser.

– Jag kan bara se på mig själv. Jag mår inte särskilt bra om jag sitter för mycket med datorn eller telefonen. Barn är ju ännu känsligare så därför försöker jag begränsa det, säger en pappa.

– Jag är lite kluven. Samtidigt är de framtiden, och framtiden är ju såhär, och den kommer att bli mer såhär, säger en mamma.

Det är just det här som Hugo Lagercrantz ser som en risk, att skärmen allt längre ner i åldrarna fungerar som en barnvakt och han tycker att Statens medieråd borde gå ut med tydliga rekommendationer.

– Exempelvis undvika skärmtittande före två års ålder. Begränsa skärmtittandet i förskoleåldern till en till två timmar (om dagen), säger Hugo Lagercrantz.

Tror du att folk skulle leva efter deras rekommendationer?

– Ja, det tror jag faktiskt, därför att svenska folket gör som myndigheterna säger.

Men det kommer inte bli några rekommendationer, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd, bland annat eftersom det är så oklart när det gäller skärmtittandets konsekvenser i dag säger hon.

– Jag ser att det är svårt att ge en konkret rekommendation och tala om exakt hur mycket tid som är bra och inte eftersom det är så många olika faktorer som spelar in.