Muslimska skolan får kritik

Den muslimska friskolan i Jönköping, El-Zahraskolan, får kritik från skolverket.
Som skolan fungerar just nu uppfyller den inte kraven för godkännande, konstaterar skolverket. För få lärare har pedagogisk utbildning, konstaterar skolverket. Skolan har inte heller kunnat redovisa sin ekonomi. Senast den 27 maj vill skolverket veta hur den muslimska skolan ska lösa problemen. Då görs en ny bedömning av skolan, och om inte felen rättats till riskerar skolan att få slå igen.