Infrastruktur

Efterlyser möte om nya järnvägen

Höglandskommunerna kräver att Jönköpings län visar upp en enad front för framtidens satsningar på järnvägen.

Kommunalråden i de sex Höglandskommunerna efterlyser en dialog och diskussion med regionens nämnd för trafik och infrastruktur bland annat när det gäller framtida satsningar på järnvägen i Jönköpings län.

Bakgrunden är planerna på en ny höghastighetsbana där Jönköping utgör navet, och där det är viktigt att visa upp för staten att länet är enigt när det gäller de lokala satsningarna. Det skriver kommunalråden i ett gemensamt brev till regionrådet Rune Backlund (C).

Det måste finnas en gemensam vilja att skapa ett rundare län, och därför behövs snarast ett möte mellan kommunalråden och regionen, menar de.