Kommunledning fick ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet, trots det stora underskottet i budgeten på 72,6 miljoner i fjol. Omröstningen om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, slutade med siffrorna 25-14. De fullmäktieledamöter som också suttit i någon av de kritiserade nämnderna ansågs jäviga och tilläts inte delta i omröstningen.
Kommunens revisorer hade ju föreslagit att fullmäktige inte skulle bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och politikerna i sjukvårdens nämnder. I debatten ansåg vänsterns Brittis Bentzler att kommunledningen riktat in sig på fel saker. Miljöpartiets Torgny Lihnell kritiserade också kommunstyrelsen för att inte ägna sig tillräckligt mycket åt sjukvårdsfrågor. Även sjukvårdens politiker beviljades ansvarsfrihet av fullmäktiges majoritet. .