SD: Förbjud polisslöja och böneutrop och inför kyrkomuseum och samvetsfrihet

Sverigedemokrater har under den här mandatperioden lagt flest riksdagsmotioner som handlar om religionens plats och religiösa uttryck i det offentliga rummet.

Här är alla SD-motioner som rör religionens plats i det offentliga rummet:

Förbjudande av religiösa attribut inom polisen (Motion 2014/15:1108)

Neutrala polisuniformer (Motion 2014/15:1014) 

Inga religiösa eller politiska symboler på Försvarsmaktens uniformer (Motion 2014/15:1240)

Förbud mot böneutrop (Motion 2014/15:2665)

Granskning av de konfessionella friskolorna (Motion 2014/15:2997 samt 2014/15:2673)

Förbud mot halal- och koscherslakt (Motion 2014/15:1026)

Ett kyrkohistoriskt museum (Motion 2014/15:2902)

Samvetsfrihet i svensk sjukvård (Motion 2014/15:2516)