Vård- och omsorg

Privat aktör driver äldreboende billigare i Östersund

1:47 min

Privata aktörer kan driva ett äldreboende med samma kvalitet fast till ett lägre pris än kommunen. Det är slutsatsen i slutrapporten i en unik studie där två exakt likadana äldreboenden har jämförts.

Christer Bergman bor på det kommunala boendet:

– Man kan inte tänka sig något bättre, säger Christer Bergaman, som bor på det kommunala boendet.

Marie Bodin är undersköterska på det kommunala boendet:

– Jag trivs bra. Men schemat kan alltid bli bättre.

Studien visar att de äldre samt personalen är ungefär lika nöjda. Kvaliteten är också jämförbar. Den privata aktören - Vardaga - har något bättre kvalitet eftersom de bland annat är bättre på att göra riskbedömning vid fall och undernäring samt att de har bättre system för att mäta kvaliteten i den egna verksamheten.

Men det som sticker ut är att trots att kvaliteten är den samma eller lite bättre, så kan den privata aktören driva boendet 26 procent billigare. Mona Modin Tjulin är ordförande i Vård och omsorgsnämnden

– Vi har mycket att lära för att få till en bättre kvalité för de pengar vi lägger in.

En stor orsak till att den privata aktören kan vara billigare är att schemat är anpassade efter brukarnas behov under dagen. Det kommunala boendet däremot har mest personal mitt på dagen - när det normalt finns mindre att göra.

– Vi inom kommunen har inte varit så bra att anpassa schemat det efter de boendes behov, säger Mona Modin Tjulin.

Personalen på det privata boendet har även större möjlighet att påverka sitt schema.

– För ska vi vara en attraktiv arbetsgivare framöver måste vi lyssna på medarbetarna, säger hon.