Lufthansa kände till sjukdomsbilden

2:00 min

Under tiden Andreas Lubitz utbildade sig till pilot berättade han själv att han behandlats för depressioner. Det säger flygbolaget Lufthansa nu. 

Nu har ny information kommit fram som kan öka pressen på Lufthansa. Företaget säger nu att man fått information av Lubitz själv, under han utbildning till pilot 2009, att han hade behandlats för depressioner.

Piloten kunde dock senare klara av sin pilotlicens och han har dessutom under senare år klarat av att få sin licens förnyad av den tyska luftfartsmyndigheten. Det är det sistnämnda som gör att Lufthansa kan säga att piloten enligt vad de kände till på katastrofdagen, var fullt flygduglig.

Kvarlevor efter alla de som dog i flygolyckan i Alperna för en vecka sedan är nu funna och har förts bort från katastrofplatsen. Det meddelade i går de franska myndigheterna och man hoppas vara klara med identifieringen av samtliga offer den här veckan. Åklagarnas huvudtes är att en av bolagets piloter, den 28-årige Andreas Lubitz medvetet störtade planet mot en alpvägg och på det sättet dödade de 149 passagerarna.

I dag kommer Lufthansas chef Carsten Spohr tillsammans med Germanwings-chefen Thomas Winkelmann för första gången besöka olycksplatsen.

Den nya informationen kan spä på de tvivel som redan finns om företaget gjort allt för att säkerställa att den misstänkte piloten verkligen var just fullt flygduglig vid olyckstillfället.

Frågan är inte minst viktig ur försäkringssynpunkt. Om till exempel den som söker skadestånd för det inträffade kan påvisa att olyckan berodde på något som företaget kunde ha känt till, kan skadeståndssummorna bli mycket större än vad de annars brukar vara vid flygolyckor med dödlig utgång.

Samtidigt rapporterar tidningarna Paris Match och tyska Bild-Zeitung att de tagit del av filmsekvenser från det kraschade planet som kommer från en upphittad mobiltelefon vid olycksplatsen. Tidningarna skriver att sekvensensen visar de sista sekunderna på olycksplanet och att de i stort stöder det som de franska åklagarna hört på de ljudupptagningar som man tagit del av från en av flygplanets svarat lådor.

En talesperson för de franska åklagarna säger att de inte känner till en sådan här film. De bekräftar att flera skadade mobiltelefoner hittats på olycksplatsen men att de inte gåtts igenom ännu.