EU-kommissionen kräver svar om Sveriges val är hemliga nog

3:29 min

Har Sverige verkligen hemliga val när alla kan se vilka valsedlar man plockar till sig i vallokalen? Efter att det kommit in klagomål kräver nu EU-kommissionen att Sverige ger svar på frågan.

– När jag kom in i vallokalen kunde jag helt enkelt inte fatta vad jag ser. Jag stod i en lång kö med ungefär tio personer och kunde hos nästan alla se vilken valsedel de tog. Några tog flera valsedlar men ingen tog alla. För mig var det då tydligt att valet inte var hemligt, säger den tyska läkaren Christian Dworeck.

Christian Dworeck flyttade till Sverige för snart sex år sedan och valet till EU-parlamentet i fjol var hans första val i Sverige. Sedan dess har han skrivit två gånger till EU-kommissionen och klagat på bristen av avskildhet i svenska vallokaler. Nu, för första gången någonsin, har Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor i Bryssel bett svenska regeringen att förklara hur valhemligheten säkerställs. Frågan bereds just nu på justitiedepartementet och ett svar ska ha kommit in till kommissionen senast 12 maj.

I sin skrivelse till EU-kommissionen hänvisar Christian Dworeck bland annat till vallokalsundersökningar som stiftelsen Swedish International Liberal Centre har gjort. Stiftelsens vice-generalsekreterare Amanda Lövkvist är mycket kritisk till dagens system och säger att det helt saknar avskildhet. Samtidigt menar hon att det skulle vara en stor reform för Sverige om man till exempel skulle ta efter Tyskland och skicka hem en enda valsedel där alla partier finns representerade inför valet istället. Men det finns enklare metoder säger Lövkvist till Sveriges Radios tyska redaktion.

– För det första skulle man kunna sätta upp en skärm på bordet där man har valsedlarna. Sen märkte jag att många valförrättare är medvetna om problemet men tyvärr är lokalerna dimensionerade på ett sätt och nämnderna bemannade på ett sätt så att de inte kan göra någonting åt det. Men med små åtgärder kunde man göra det åtminstone bättre, säger hon.

Samtidigt säger Amanda Lövkvist att många svenskar inte stör sig på dagens system eftersom de flesta har växt upp med det.

– Det första svaret man får av många svenskar är att valhemligheten är en rättighet och ingen skyldighet, så om jag inte vill dölja vem jag röstar på så får jag gärna visa det, säger de. Den däremot som vill dölja vem de röstar på får ta med sig valsedlar hemifrån eller ta av alla valsedlar som finns på bordet. Och visst, det kan man men man måste ta en väldigt aktiv handling, säger Lövkvist.

Tysken Christian Dworeck säger att det är den svenska statens ansvar att EU-val är hemliga, och att det inte är ett ansvar som ska läggas på den enskilde väljaren. I samtal med vänner och kollegor har han lagt märke till att det är mest invandrare som reagerar på den svenska öppenheten i vallokalerna.

– Det första jag tänkte på vad H.C. Andersens saga om kejsarens nya kläder då det också är en utomstående, nämligen det lilla barnet, som skriker att kejsaren är naken. Och här är det invandrarna som reagerar. Men jag tycker att för var och en som kommer in i en vallokal är det uppenbart att valet inte är hemligt, säger Christian Dworeck till Sveriges Radios tyska redaktion.