Bönder kräver höjt mjölkpris

Mjölkböndet i länet oroar sig över om den framtida generationen ska ha råd med mjölkproduktion.
Höj mjölkpriset med en krona! Den uppmaningen kommer från flera mjölkbönder i länet, inför Milkos stämma den 25 april. Bönderna menar att höjningen är nödvändig för att rädda mjölkproduktionen, inte bara i länet, utan i hela Sverige. -Mjölkproduktionen måste bli lönsam om vi ska kunna rekrytera nya mjölkbönder, säger Gunnar Hansson, mjölkbonde i Tossberg. (Under den senaste tioårsperioden har antalet mjölkleverantörer i Jämtland blivit ca 600 färre, enligt statistik från LRF.