Stödpengar måste bli kvar

Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten åker den här veckan till Bryssel för att påverka EU-kommissionen om att EU:s Mål1-fond ska få bli kvar för norra Sverige. Eu:s mål 1-fond stödjer näringslivet i Norrlands inland.
Hittills har det sagts att den ska försvinna i och med utgången av år 2006. Ett av skälen till att landshövdingarna vill ha kvar fonden är befolkningsminskningen i norra Sverige. Men det behövs samtidigt mer pengar till fonden, eftersom det är tänkt att dom nya medlemsstaterna i EU ska få ta del av större delen av fondens pengar.