Biokol, det "nya" svarta guldet

Lyckade försök med biokol i Kenya

5:24 min

Ett forskningsprojekt i Kenya visar goda resultat av att använda biokol inom småjordbruket, där jordbrukarna producerar egen biokol med hjälp av en så kallad biokolspis.

Biokol har blivit högaktuellt i forskningen för att minska koldioxid i atmosfären. Det bildas genom förkolning av organiskt material och kan användas för att förbättra jordkvaliteten samtidigt som kolet binds i marken.

I ett pågående forskningsprojekt i Kenya studerar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, Lunds universitet och Kenya effekterna av att låta jordbrukare själva producera biokol med hjälp av en enkelt konstruerad biokolspis, som är omkring 4 decimeter hög och väger omkring 2 kilo. 150 jordbrukare deltar i forskningsprojektet, och ett syfte är att minska problemen med rök och föroreningar som bildas vid traditionell eldning inomhus.

– Vid matlagning använder folk främst träbränsle därnere, och mest öppen eld inomhus och det blir väldigt rökigt. Med de här spisarna som främst är ett par plåthinkar, så kan man få bättre förbränning så det blir renare, mindre rök och effektivare och samtidigt kan man producera biokol så det blir inte bara restprodukter. Det menar Cecilia Sundberg som forskar kring miljöteknik vid SLU i Uppsala.

Processen som omvandlar ved, restprodukter och annat organiskt material till biokol kallas pyrolys. Det skiljer sig från vanlig förbränning genom att syretillförseln begränsas vilket gör att kolet inte avgår till atmosfären i form av koldioxid.

– Biomassan hettas upp utan att syre tillförs där man hettar upp den och då börjar det pyra ut ångor ur den istället. De ångorna eldas sedan på en annan plats, i biokolsspisen är det bara några en decimeter eller två emellan. Då får blir det en bra förbränning där ångorna förbränns och där veden blir till kol, förklarar Cecilia Sundberg.

Studien som pågått i tre år går även ut på att ta reda på hur det biokol som blir kvar efter att man lagat mat eller värmt upp huset sedan kan användas för att förbättra jorden för småjordbrukarna. Och resultatet visar att biokol som grävs ner har stor potential att göra jorden mer bördig.

– Snittet på majsskörd i Kenya brukar vara ett ton, när vi tillför biokol får vi dubbla skördar och kan få ännu högre under riktigt bra år. När vi tillför mineralgödsel så får vi ungefär liknande skördar som när vi tillsätter biokol, berättar Kristina Röing de Nowina, från SLU, som nu är på plats i västra Nairobi i Kenya.

Det som gör att biokol nu är högaktuellt i forskningen kring växthusgaser och klimatförändringar är att biokol kan binda kol under en längre tid.

– Biokol i sig lagrar ju kol i en väldigt hållfast form som stannar kvar och inte bryts ner så fort i marken, så det är en inlagring av kol. Dessutom är förhoppningen att färre träd kommer att huggas ner eftersom bränslet används effektivare, menar Cecilia Sundberg på SLU.

Kristina Röing de Nowia berättar att hon och hennes kollegor nu kommer att börja titta på vilka effekter användningen av biokol inom småjordbruket kan få vad gäller utsläppen av växthusgaser:

–  Det är något vi kommer att titta på i nästa fas om det blir mindre utsläpp av växthusgaser, det finns till exempel studier som visar att kvävedioxid reduceras om man använder biokol, det är något vi hoppas titta på i nästa del av studien. 

Cecilia Sundberg ser stora möjligheter för att biokol i framtiden kan produceras inom flera områden:

– I samband med olika delar inom livsmedelsindustrin där det samlas större mängder av avfall från hanteringen av ris eller vid kafferosterier, där blir det ju stora mängder av avfall som man inte alltid har några större användning av. Att då i lite större skala kunna producera biokol och kanske kunna koppla det till en motor eller elproduktion för att verkligen kunna utnyttja den energin, det är ju ett alternativt område för biokol.