Sexfilm i skolan upprör

12 min

"RFSU kränker minderåriga elever när de utsätts för sexuella situationer de inte kan värja sig emot", skriver bland andra skolkurator Therése Ewert i dagens Expressen. Hon är kritisk till RFSU:s nya skolkampanj som hon tycker visar allt för sexuellt utmanande filmer på lektionstid. Debatt i programmet mellan informatör och sexualrådgivare Hedvig Nathorst-Böös på RFSU och Therese Ewert.

Här kan du se filmerna som eleverna får se på sexualundervisningen

Debatten handlar om de fem filmer som utgör RFSU:s nya kampanj som går under namnet "Vill du?" Syftet är att främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning, skriver RFSU själva om de fem filmerna som dessutom kommer med en lärarhandledning med diskussionsfrågor.

Men materialet, som riktar sig till elever från årskurs sju och upp till gymnasiet, har direkt motsatt effekt. RFSU tvingar, genom sin kampanj, in minderåriga i situationer som de själva borde få träda in i när de känner sig mogna, skriver tre debattörer på Expressens debattsida i dag.

Bakom artikeln står överläkaren Johan Semby och Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi, tillsammans med skolkuratorn och läraren Thérese Ewert.

– Eleverna får inte välja själva här när det kommer till att samtala om sexuell aktivitet. De är 13 år och 14 år, och det är alldeles för tidigt tycker vi. Det finns en integritetskränkning i att behöva diskutera det, tycker vi, säger Thérese Ewert.

Vad är problemet med att de är 13 år, tycker du?

– Att de ska tänka sig in i en sexuell situation, där tre par leder varandra till orgasm. Sedan ska de diskutera uttryck som förekommer i filmen, som till exempel "hårdare", "softare", "smeka sig själv", "stöna", "smeka den andre". Går man i sjuan och åttan så är man alldeles för ung. Det är kränkande och inte självvalt, säger Ewert.

Men är inte detta saker man funderar på i den åldern?

– Problemet är bara att den egna sexualiteten är så intimt kopplad till integritet och identitet, och den måste man hantera varsamt. Här slängs man in i någonting som man inte hunnit förbereda sig på, menar jag, säger hon.

Sexualrådgivaren Hedvig Nathorst-Böös på RFSU, som varit med och tagit fram materialet, menar att delar av innehållet visst kan passa bra för exempelvis 13-åringar.

– Här vet vi ju att lärare själva vilka filmer och metoder som är lämpliga att använda i vilka klasser. Det är ett ganska brett åldersspann som vi sträcker oss över. Men också 13-åringar och 14-åringar har ju frågor. Vi tror att det är viktigt att få prata om som en del av skolans sexualundervisning, säger Nathorst-Böös.

Men att då tvingas in i en sådan situation, vad tänker du om det?

– Jag tror tvärtom, att det är ganska bra att kunna använda filmer och berättelser för att kunna prata om de här frågorna. Du behöver inte prata utifrån dig själv, och det är också en av tankarna med materialet.