USA varnar för Kinas upprustning i Sydkinesiska sjön

1:28 min

Kina håller på att bygga en "kinesisk mur av sand" i Sydkinesiska sjön. Det varnade befälhavaren för USA:s Stillhavsflotta, amiral Harry Harris, för under ett föredrag i Australien igår. Enligt Harris kan de konstgjorda öarna vara en del i Kinas militära upprustning - och hota stabiliteten i området.

Kina har under lång tid flyttat fram sina positioner i Sydkinesiska sjön. I havsområdet finns flera olika omstridda ögrupper. Konflikterna har funnits länge, men de senaste åren har konfrontationerna blivit fler och allvarligare.

Kina håller nu på att bygga befästa sina positioner genom turism och genom att bygga flygfält på öarna, en utveckling som oroar grannländerna och USA i ökande omfattning.

Det senaste året har det kommit flera rapporter som pekar på att Kinas militära närvaro i Sydkinesiska sjön ökar. Igår höll befälhavaren för USA:s Stillahavsflotta, amiral Harry Harris, ett föredrag i Australien. Han sa då att Kina håller på att bygga, citat, a "great wall of sand" alltså en kinesisk mur av sand, i Sydkinesiska sjön.

Vad det handlar om är att Kina genom att pumpa upp sand på korallrev skapat konstgjorda öar. Efter att sanden pumpats upp har delar av de nya öarna täckts med betong.

De här öarna kan användas för militära ändamål, såsom flygfält. Det har redan kommit rapporter om att minst ett sådant flygfält håller på att byggas.

Enligt amiral Harris har Kina redan skapat mer än fyra kvadratkilometer konstgjord landmassa i Sydkinesiska sjön. Han sa även att med bakgrund i Kinas provokativa hållning gentemot grannländerna så ger de här byggprojekten upphov till allvarliga frågor om Kinas intentioner.

Kina gör anspråk på i stort sett hela Sydkinesiska sjön. I takt med Kinas militära uppbyggnad så har Pekings hållning blivit allt hårdare. Incidenterna till sjöss med fartyg från grannländerna har blivit fler, och allvarligare.

Oron i grannländerna har ökat, vilket har lett till att flera av dem sökt närmare militära band till USA.

USA är fortfarande den mäktigaste militära aktören i västra stilla havet. Men Kina knappar in för varje dag som går.