Fortsatt fritt fram för dumpning av avföring i Östersjön

1:41 min

Från och med den 1 april får fritidsbåtar längs den svenska ostkusten inte längre släppa ut toalettavfall i sjön. Men kryssningsfartygen kan fortsätta släppa ut samma typ av avfall i flera år.

Förutsättningen är att de gör det en bit ut från kusten. Totalt räknar man med att kryssningsfartygen i Östersjön transporterar omkring 3,8 miljoner  passagerare på ett år.

Anna Petersson på Transportstyrelsen som är Sveriges representant i Helsingforskommissionen, HELCOM, säger att Sverige har i flera år drivit på den här frågan och nu har man nått en kompriomissöverenskommelse som innebär att från och med 2019 blir det förbud för nybyggda fartyg att släppa ut toalettavfall, och från och 2021 för äldre båtar.

Det gäller dock inte Ryssland eftersom man är orolig för vad som ska ske med mindre fartyg.