JOURNALISTIK 3.0

Lästips: UNESCO-rapport om digtal säkerhet för journalister

En ny rapport som tagits fram av UNESCO uppmärksammar, undersöker och diskuterar digital säkerhet för journalistik och journalister. Medieormen har läst ”Building Digital Safety for Journalism - A survey of selected issues” och rekommenderar särskilt alla som känner sig störtsäkra på internet att göra detsamma.

”Building Digital Safety for Journalism - A survey of selected issues” är skriven av Jennifer R Henrichsen, Michelle Betz och Joanne M Lisosky inom ramen för UNESCO:s Division for Freedom of Expression and Media Development och gör en grundlig och pedagogisk genomgång av de digitala risker som finns mot journalistiken och yttrandefriheten idag. Syftet är att öka medvetenheten om de digitala säkerhetshoten mot journalistiken – och därmed demokratin – och en tes är att hoten mot den journalistiska friheten ökat i takt med digitaliseringen. Författarna ringar in - och förklarar - utmaningar och hot som på olika sätt begränsar journalistiken direkt eller indirekt: cyberattacker av olika slag, statlig censur, självcensur, övervakning, hot, våld, näthat, förföljelse, sexuella trakasserier, smutskastningskampanjer, med mera.

Inte oväntat har författarna i sina studier kommit fram till att det föreligger särskilda hotbilder mot kvinnliga journalister, samt att många journalister saknar kunskaper och rutiner för digital säkerhet, så som grundläggande kunskaper i mejlkryptering tex, trots att många journalister är medvetna om säkerhetsrisker och kanske till och med vet om att de är övervakade eller hotade.

Men författarna pekar inte bara på problemen, utan listar även organisationer runt om i världen som specialiserar sig på digital säkerhet och som erbjuder verktyg av olika slag, samt ger förslag till åtgärder. De har en rad rekommendationer och uppmaningar till myndigheter för att värna den digitala säkerheten, journalistiken och demokratin och de uppmanar journalister och medieorganisationer att utbilda sig och upprätta samt underhålla rutiner för säkerhetsarbete och allmän "digital hygien". Dessa tips är inte nya, men värda att påminna om och ta till sig.

Här finns rapporten ”Building Digital Safety for Journalism – A survey of selected issues” att ladda ner

Cecilia Djurberg
redaktör Medieormen
twitter.com/ceciliadjurberg