PISADOKTRINEN

Konsulter kopplar greppet om skolpolitiken

1:59 min

Konsultbolaget McKinsey har fått ett stort inflytande över skolpolitiken i världen - också i Sverige. Konsulterna har gett ut två rapporter som på ett självsäkert vis talar om hur en framgångsrik skola kan byggas upp. Men en rad tunga forskare dömer ut rapporterna.

– Det är bara genom att följa de råd som ges av OECD:s PISA-prov och McKinsey som man kan få en världsledande skola, säger Storbritanniens före detta utbildningsminister Michael Gove när han talar inför världens samlade utbildningspolitiker.

McKinsey är ett privat konsultbolag som de senaste tio åren haft en lång rad lukrativa uppdrag inom den offentliga sektorn i Sverige, även inom skolan.

Deras två skolrapporter har citerats tusentals gånger av politiker, forskare, tankesmedjor, lärare och fackförbund. De har ofta beskrivits som banbrytande och unika, och har därigenom gett konsultbolaget ett stort inflytande över utbildningsfrågor i flera länder i världen.

Rapporterna bygger på mätdata från Pisa-provet och på intervjuer med byråkrater i en rad länder. I rapporterna beskrivs på ett enkelt sätt vad konsultbolaget kallar för framgångsfaktorer för skolor. Men flera tunga forskare kritiserar rapporterna för att vara ovetenskapliga, sakna bevis för sina teser och komma med påståenden som de inte har belägg för - och för att ignorera existerande utbildningsforskning.

En rad tunga forskare dömer ut rapporterna som metodmässigt felaktiga, och menar att McKinsey saknar bevis för sina påståenden.

En av kritikerna är professor Frank Coffield vid världsledande Institute of Education vid University of London som i en kritisk artikel pekat ut en lång rad brister i rapporterna.

–Det finns inga bevis för att dessa speciella faktorer, som pekas ut som viktiga, är de som kommer att leda till framgång Det är min huvudsakliga kritik, säger Frank Coffield.

McKinsey & Company kallar själva sina rapporter för forskning. Men när vi ber dem att kommentera kritiken mot deras rapporter, som man gör i den akademiska forskarvärlden, så avböjer konsultbolaget. De hänvisar till en policy att inte kommentera andras forskning.

Och mer om hur Svenska forskare hänvisar till McKinseys starkt ifrågasatta rapporter kan du höra i Vetandets värld 12:10 i P1.

Samlat material från granskningen Pisadoktrinen