Kritik mot kommunen om giftig båtfärg

1:35 min

I samband med vårrustning av båtar rinner giftig båtbottenfärg rakt ner i marken. Och det finns inget som fångar upp det giftiga avfallet.

Havs- och vattenmyndigheten uppmanar kommunerna att anlägga spolplattor där det giftiga avfallet kan fångas upp.

Men i Karlskrona finns inte en enda spolplatta, och Lars-Göran Forss som är ordförande i Karlskrona Segelsällskap KSS är kritisk.

– Det är lite tråkigt att det inte händer något efterson det runtom i landet pågår en utbyggnad och vi sak väl också ha det här i Karlskrona på sikt, säger han.

Flera gånger
Lars-Göran Forss har flera gånger försökt lyfta frågan med kommunen både 2013 och 2014, men har inte fått något gensvar. Inte på någon av kommunens tiotal båtuppdragningsplatser finns den spolplatta som Havs- och vattenmyndigheten föreskrev redan 2012.

Visserligen är det båtägarnas giftiga färg som förorenar, men det är inte rationellt att varje båtklubb för sig ska lösa problemet, dessutom kostar det för mycket för en ideell förening, menar Lars-Göran Forss. Därför vill han nu att kommunen agerar för att få till stånd en gemensam lösning.

– Vi borde sätta oss ner och titta på riktlinjerna och göra en policy på fem år hur vi skulle kunna lösa detta och sedan tittar vi på möjligheterna sedan gör vi en kostnadskalkyl och sedan ser vi hur vi hanterar ekonomin, säger han.

Tar ansvar
Lars-Göran Forss hade hellre sett att Havsmyndigheten pengar bidragit till att ta fram en miljövänlig bottenfärg som fungerar, men ytterst är det kommunens ansvar att hitta lösningar, säger han.

Och det håller Peter Johansson (S) som är ordförande i drift- och servicenämnden med om, men kan inte säga hur lång tid det kommer att ta.

– Vår strategi är att titta på hur man gör i andra kommuner, lär av dem och se hur stort är problemet i Karlskrona och hur vi ska lösa det, säger Peter Johansson.