Debatten kring nya gaylagar växer i USA

2:03 min

I USA växer debatten om nya delstatslagar som ger företagare möjlighet att diskriminera homosexuella. Flera stora företag protesterar mot lagstiftningen - senast USA:s största privata arbetsgivare, varuhuskedjan Walmart.

Walmart är den största arbetsgivaren i delstaten Arkansas, vars delstatskongress i går fattade beslut om ett lagförslag som majoriteten anser skyddar religionsfriheten. Kritikerna hävdar dock att förslaget ger en förevändning för att lagligt diskriminera homosexuella.

Walmarts högste chef uppmanar Arkansas guvernör att lägga in sitt veto mot lagen och sa i ett uttalande att "den hotar att underminera den anda av att inkludera alla" som råder i delstaten.

Med stöd av lagen kan en företagare hävda att hans eller hennes religiösa övertygelse gör det omöjligt att till exempel ordna blommor, servera eller baka till ett homosexuellt bröllop.

Opinionen har svängt snabbt i USA till ökat stöd för lika rättigheter för homosexuella, inte minst rätten att ingå äktenskap. Det avspeglar sig i en röststark opinion mot lagar som en del religiösa ser som stöd för deras rättighet att inte göra våld på sin tro.

I delstaten Indiana har guvernören, som skrev under liknande lagstiftning förra veckan, tvingats till reträtt sedan flera stora företag som Apple, Yelp och Starbucks protesterat.

Debattens ringar har spritt sig till presidentvalskampanjen. Flera av de troliga republikanska kandidaterna har ställt sig bakom lagstiftningen och omedelbart utsatt sig för kritik för att vara emot lika rättigheter för HBTQ-personer, en debatt som inte gynnar dem och som motståndarna i demokraterna inte var sena att utnyttja.

"Sorgsen över den nya lagen i Indiana, vi ska inte diskriminera människor på grund av vem de älskar", twittrade Hillary Clinton, den troliga demokratiska presidentkandidaten.

Vita Husets talesman sa att lagen var ett slag i ansiktet mot värderingar som många människor tror på.