"Vabbruari" slog rekord

Drygt en kvarts miljon föräldrar var hemma under februari, månaden då flest barn är sjuka och därför också går under namnet "vabbruari". Totalt togs rekordmånga, 680 224, vab-dagar ut, en ökning med 120 000 jämfört med februari förra året.

Ökningen kan dels bero på att årets influensaperiod var tuffare och dels på ökande barnkullar, enligt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Mest vab-dagar tas ut för ettåringar. För barn i förskoleåldern ökar vård av sjukt barn något medan det minskar något för skolbarn.

Förra året stannade föräldrarna till 55 procent av landets barn i åldrarna ett till elva år hemma från jobbet i sammanlagt 5,9 miljoner arbetsdagar. Kostnad för Försäkringskassan: Cirka 5,2 miljarder kronor.