Socialstyrelsen på UMAS

Idag genomförde Socialstyrelsen en inspektion på MAS. Inspektionen skedde på Socialstyrelsens egen begäran, efter den senaste tidens turbulens på sjukhuset.
Under en veckas tid fick vissa avdelningar på sjukhuset ställa in planerade operationer. Men situationen var långt ifrån så allvarlig som den målades upp i medierna säger Stefan Appelros, chefsöverläkare på kirurgavdelningen. Av drygt 160 planerade operationer var det 20 stycken som ställdes in.