Bostäder motsvarande ett nytt Stockholm behövs

2:03 min

Det behöver byggas betydligt många fler bostäder än vad samhället planerar för. Inom sex år skulle ett helt nytt Stockholm behöva byggas, enligt Boverket.

– Som vi skriver i rapporten handlar det om volymer som vi inte har varit i närheten av sedan miljonprogrammets dagar, säger Boverkets analytiker Bengt J Eriksson.

Befolkningen ökar mer än förväntat, vi blir också allt äldre och bor längre ensamma hemma. Det i kombination med att det under många år byggts alltför få nya bostäder, gör att vi idag står inför ett skriande behov av nya bostäder enligt Boverket.

Inom de närmsta 11 åren behövs det byggas nära 600 000 nya bostäder i hela landet, enligt Boverkets prognos. Tre fjärdedelar av de bostäderna behövs i de tre stortadsregionerna.

Stockholms kommun har idag 430 000 bostäder. Det behövs alltså ett helt nytt Stockholm till under de närmsta 10 åren om behovet av bostäder ska mötas.

– Det innebär ju en stor omställning av hela industrin och hela byggandet. Det får också effekter på övrig infrastruktur, att det behövs service och kommunikationer et cetera, säger Bengt J Eriksson.

Men hur ska det egentligen gå till att få hundratusentals nya bostäder byggda och efterfrågade? Professorn i fastighetsekonomi Stellan Lundström säger att skatter och banklån måste förändras rejält om bostadsbyggandet ska öka. Det nya kravet på amortering gör det dyrare att ta nya lån. Därför har färre råd att köpa bostäder, speciellt unga. Dessutom gör skattesystemet att folk tvekar att flytta, säger Stellan Lundström.

– Det mest påtagliga man skulle kunna göra är att ändra fastighetsskattesystemet så att det blir dyrare att bo, att ta bort skatten på realisationsvinster.

Dyrare att bo, billigare att flytta, då skulle det bli fart på flyttandet, säger professorn.

– Tyvärr är det så att när man i princip avskaffade fastighetsskatten för ett antal år sen, då tänkte man inte på de konsekvenserna, säger professor Stellan Lundström.