Tunnel i nya förslaget om Österleden

1:49 min

En tunnel under Saltsjön ska binda samman Södra- och Norra länken. Det här är det nya förslaget för att binda ihop den östliga förbindelsen.

Det nya förslaget på dragning av österleden, eller Östlig förbindelse som den heter, skulle göra att ringen runt Stockholm blir komplett.

– Jag tycker det finns mycket som talar för att man bör knyta ihop den här ringen. Effekterna på bostadsbyggande och trafik är så stora att det mesta talar för det, säger statens förhandlingsperson HG Wessberg.

När det gäller finansieringen ser Wessberg ett paket av möjliga förslag - statliga anslag, trängselskatt eller avgifter från de som kör på vägen. Det kan också bli aktuellt att ett privat företag bygger anläggningen och att staten sedan hyr den under en längre period.

Vägprojektet skulle underlätta för trafiken och ge möjlighet till fler bostäder. Men det är kontroversiellt, både politiskt och geografiskt.

– Det får inte ske någon påverkan på nationalstadsparken, varken under byggtiden eller när vägen är i drift, säger HG Wessberg.

Det senaste förslaget är därför en tunnel i berget under Saltsjön, där anslutningarna ligger utanför nationalstadsparken. Det betyder att bygget inte inkräktar på det skyddade grönområdet.

I Stockholms stadshus går åsikterna isär om bygget, men Socialdemokraterna menar att tunneln på sikt är nödvändig.

– I framtiden är det väldigt stort behov av den här vägen eftersom vi har en kraftig befolkningsökning och vi har omfattande trafik. Människor ska kunna försörjas med varor och gods och i en framtid kommer vägen att bidra till bättre kollektivtrafik, säger biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S).

Om inga okända hinder dyker upp kan vägen vara klar om 15 år. Kostanden beräknas bli 17 miljarder kronor.