PVC-mattor ska saneras från alla kommunens skolor

1:46 min

Nu ska alla Skövde kommuns skolor och förskolor saneras från giftiga material i inomhusmiljön. Kommunfullmäktige avsätter 14 miljoner kronor extra för detta.

Servicenämnden i Skövde får ett tillskott på 14 miljoner kronor för att ta bort giftiga material ur inomhusmiljön i kommunens skolor och förskolor.

Fastighetschefen Ingemar Linusson berättar att det främst handlar om att byta ut plastmattor.

– De PVC-mattor som vi lagt in från 1960-talet fram till cirka 2010 behöver bytas ut mot ftalat-fria mattor. Redan direkt efter påsk startar vi upp arbetet i den första förskolan.

Det är i främst golvmattor men också i till exempel tapeter och lim som ftalater, mjukgörare i plast, finns visar forskningen.

Ftalater är ämnen som kan påverka barnen under de första levnadsåren, men visa sig först senare i livet i form av fortplantningsstörningar. 

Nu ska de giftiga ämnena bort och det är ett omfattande saneringsarbete som nu påbörjas, berättar Ingemar Linusson.

– Skövde kommun har valt att lyssna fullt ut på det forskarna säger om att de här mattorna behöver bytas ut i skolmiljön.

Hur stort arbete blir det här för kommunen?

– Vi lägger ungefär 40 miljoner kronor på underhåll varje år, så det är en förhållandevis stor underhållsåtgärd under ett enskilt år. Så det är ett stort projekt. 

Alla kommunens skolor och förskolor berörs ju, när kan ni vara klara?

– Det kommer att ta år. Vi räknar med tre år som snabbast, men kanske fyra. Det bror på tillgången på pengar.

Hur märks saneringsarbetet för barn och personal i verksamheterna?

– Det kommer att märkas under fyra till sex veckor på varje skola och förskola, genom att det blir lite stökigt och bökigt. Vi tar ett rum i taget. Barn och personal får gå ur rummet och så kommer mattläggarna in och när de är färdiga så får de byta rum...