Fler drabbas av stressreaktion

1:27 min

Känner du dig stressad? I så fall är du inte ensam. Nära 40 procent av alla sjukfall i Stockholm handlar om psykiska diagnoser, där den vanligaste orsaken till sjukskrivning är akut stressreaktion.

Akut stressreaktion är något som enligt Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan drabbar kvinnor mitt i livet med ansvar för hem och jobb.

– Kvinnor har en större risk och har en större sjukfrånvaro generellt. Annars reagerar kvinnor och män rätt lika när det gäller betydelsen av olika faktorer, men kvinnor är ofta mer exponerade, de jobbar till exempel i väldigt hög utsträckning inom vård och omsorg där vi vet att det finns mer psykosociala arbetsmiljöproblem.

Antalet sjukfall med psykiska diagnoser har ökat för tredje året i rad, visar nya siffror från Försäkringskassan.

Vid slutet av förra året fanns drygt 70 000 sjukfall i pyskiska diagnoser - en ökning med nära 50 procent om man jämför med två år tidigare.

Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Enligt Ulrik Lidwall, är analytiker på Försäkringskassan.

– Vi ser ju slutresultatet av det som människor utsätts för, exponeras för i sin vardag. Och det är anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress så att man inte kan fungera normalt i vardagen. Vi pratar om yrkesgrupper som jobbar inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, barnomsorg, men i någon mån också inom skola och social omsorg. Men kvinnor har oftare ett dubbelt ansvar, de både förvärvsarbetar och tar huvudansvar för hem och barn och det blir naturligtvis en extra belastning för många kvinnor, säger Ulrik Lidwall.