Ahtisaari leder Jeninkommission

FN:s generalsekreterare Kofi Annan utsåg på måndagskvällen medlemmarna i den undersökningskommission som ska utreda vad som egentligen hände i flyktinglägret i Jenin under den israeliska offensiven. Gruppen kommer att ledas av Finlands förre president Martti Ahtisaari.
Dom övriga två i kommissionen är FN:s tidigare flyktingkommissarie Sadako Ogata och Cornelio Somarruga som tidigare ledde Internationella Röda Korset. Ingen av dom personer, däribland FN:s specialsändebud Terje Röd-Larsen, som Israel i helgen framförde invändningar emot ingår i undersökningskommissionen för Jenin.