Miljöskatt på hemelektronik föreslås

1:07 min

En ny skatt på kylskåp, datorer och annan hemelektronik som innehåller flamskyddsmedel föreslås nu av regeringens egen utredare. Avsikten är bland annat att minska miljö- och hälsorisker med kemikalier.

 Skatten beräknas ge drygt två miljarder kronor varje år till statskassan om den införs, enligt Vilhelm Andersson som är f.d. rättschef på Skatteverket och har utrett frågan.

– Det handlar om TV- datorer, det handlar om frys och kyl och liknande produkter som tvättmaskiner. Allt som kommer i närheten av människan, säger Vilhelm Andersson.

Regeringens utredare föreslår två nya punktskatter. Den ena skatten ska läggas på viss elektronik, och det rör produkter som innehåller olika typer av flamsskyddsmedel, och den andra skatten rör byggprodukter som innehåller eftalater.

Båda dessa ämnen anses vara miljöskadliga och finns i hemmiljön

Vilhelm Andersson som lett utredningen föreslår att skatten på elektronikprodukter tas ut per produkt. Tanken är att den ska vara olika hög beroende på hur mycket och vilken typ av flamskyddsmedel som apparaten innehåller.

Maximalt skattebelopp blir 320 kronor per vara.

Tanken är att människor ska välja produkter som innehåller mindre skadliga flamskyddsmedel. Det kommer att innebära minskad försäljning med 4.5% av viss elektronik enligt Vilhelm Andersson.

– Naturligtvis kommer detta att driva upp priset, säger Vilhelm Andersson.

Hur effektivt ur miljösynpunkt kommer en sådan här vara om den införs?

– Ja, för det första får det ju alla som kommer i kontakt med den här typen av skatt att ifrågasätta om vi verkligen ska använda dessa olika flamskyddsmedel, eller om man ska gå över på något helt annat, Vilhelm Andersson.

Är det inte internationella regler man behöver för att få bort de farliga kemikalierna snarare än att punktskatt här i Sverige?

– Ja, det finns ju aktiviteter inom EU, men det som är problemet är ju att det kräver större enighet bland alla medlemsländer. Och det går faktiskt rätt så sakta i den processen, för att inte säga mycket sakta i den processen, säger Vilhelm Andersson.