Ramavtal klart om Irans kärnteknik

1:25 min

En historisk överenskommelse har träffats om Irans kärnenergiprogram efter tuffa överläggnignar i Lausanne. Överenskommelsen är ett ramavtal. Förhandlingarna ska fortsätta om ett detaljerat avtal som enligt plan ska bli klart sista juni.

Iran har gått med på att reducera antalet urananrikningscentrifuger med två tredjedelar och att skicka merparten av sitt redan anrikade uran utomlands för förvaring.

Irans möjligheter att producera plutonium kommer att upphöra när tungvattenreaktorn i Arak också nedmonteras. I utbyte lättar USA och EU på sina sanktioner och FN-sanktionerna kommer att avskaffas.

Ramöverenskommelsen, som presenterades på torsdagkvällen efter maratonförhandlingar i Lausanne, utgör ett betydande genombrott - och den var överraskande detaljerad.

Men alla parter betonar att mycket arbete nu återstår innan själva avtalet om Irans kärnenergiprogram kan undertecknas - vilket enligt planen ska ske i slutet på juni.

Det är också oklart hur pass bindande parterna anser att ramöverenskommelsen är. De iranska förhandlarna kommer att lägga fram det för sin hemmapublik som just en överenskommelse.

De amerikanska förhandlarna hade allt intresse av att kunna presentera så många detaljer som möjligt för sin hemmapublik, i synnerhet för den amerikanska kongressen där republikanerna förhållit sig ytterst skeptiska till förhandlingarna med Iran och även hotat att rösta om nya sanktioner.

En av nyckelparterna i samtalen, den amerikanske utrikesministern John Kerry, twittrade nöjt ut sin reaktion under torsdagskvällen.

– Stor dag. EU, P5+1 och Iran har nu parametrarna för att lösa de stora frågorna om kärnenergiprogrammet. Snart tillbaka till arbetet med ett slutgiltigt avtal, skrev Kerry på twitter.

Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland, som är de fem permanenta medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd, har tillsammans med Tyskland förhandlat om ett ramavtal som ska förhindra Iran från att utveckla kärnvapen.

De senaste samtalen har pågått i över en vecka, totalt sett har förhandlingarna pågått i ett och ett halvt år.