Så ska sanningen fram om Trosa

Det blir arkeologiska utgrävningar i Trosa. Länsstyrelsen har beslutat att ge Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet tillstånd att göra undersökningar vid fornlämningar efter Trosa medeltidsstad.
Universitet ska också dyka i Trosaån för att försöka hitta spår av hamnanläggningar och broar. Det är doktoranden och trosabon, Bertil Ohlberger, som vill utföra grävningar som grund för en avhandling om den medeltida staden Trosas uppkomst och fall.