Grovt kriminella på Östersjöns färjor

3:16 min

Det är inte bara dans ombord på Östersjöns färjor. Ett tusental grovt kriminella personer reser också regelbundet med färjorna, lastade med smuggelcigaretter, narkotika och stöldgods.

– En toppnotering vi har, var en färjeavgång från Riga till Stockholm en fredagkväll. Då hade vi 29 noteringar av kriminella på den färjan. Så är det, och när jag talar om det här så talar jag om en starkt organiserad brottslighet också, säger Kjell-Åke Karlsson, som är kommissarie vid gränspolisen i Stockholm.

Under en vecka i mars, den 17 till 23, gjordes en stor insats inom ramen för ett EU-projekt, kallat Turnstone, som syftar till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Då samlades elva underrättelseexperter från tio organisationer i Tallin tillsammans med polis och personal från gränskontroller. Tanken är att man genom att informera varandra om det man känner till om den organiserade verksamheten runt Östersjön, också ska kunna bekämpa den.

Under denna enda vecka fick man fram att 241 grovt kriminella personer reste med olika färjelinjer på Östersjön. Totalt är det minst 1000 sådana grovt kriminella personer som använder Östersjöfärjorna i sin verksamhet, enligt Kjell-Åke Karlsson.

Brottsligheten gäller bland annat människohandel, smuggling av narkotika och cigaretter, stölder på uppdragsbasis och grova våldsbrott.

Fordonen med droger och personer som är utsatta för människohandel utgår från Ryssland och Vitryssland. De kör inte tomma tillbaka, konstaterar Kjell-Åke Karlsson, och räknar upp de mest stöldbegärliga varorna.

--Från de nordiska länderna, så kan man säga att allting som har någon motor i sig är av stort intresse, det vill säga bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, motorsågar. Allt sådant går österut.

Inom Turnstone-projektet delar man alltså med sig av information. Man kartlägger kriminella nätverk, men ingriper inte själv.

– De möjligheter jag har ifrån projektets sida i realtid, det är att informera om detta. Det som görs operativt i de här lägena det är att man prioriterar. Men det säger sig själv att 29 stycken, det har man ingen möjlighet att följa och kontrollera på det sättet.

Den fria rörligheten mellan de så kallade Schengenländerna i EU är något som den organiserade brottsligheten har stor nytta av. Enligt Kjell-Åke Karlsson är en del av denna kriminalitet familjebunden, alltså av maffialiknande slag.

– Ja åtminstone en liknande struktur. Om man skulle översätta det till affärsspråk så är maffia ett slags koncern. Det jag talar om är fristående firmor.

Att organiserad brottslighet använder färjetrafiken över Östersjön som transportväg är heller inte helt riskfritt ur passagerarsynpunkt.

– Vi har ju också stoppat och har indikationer på att man gärna för ut det som vi klassar som farligt gods, exempelvis uttjänta batterier som kan ge knallgas. Sådant har vi också stoppat här i frihamnen i Stockholm, säher Kjell-Åke Karlsson.

Polis och andra myndigheter runt Östersjön lägger alltså pussel för att se vilka kriminella som reser med färjorna och hur deras kontaktnät ser ut. Det arbetet underlättas inte av rederiernas rutiner.

– Rederiernas förmåga att kontrollera vilka man har ombord, på passagerarlistorna, den är väldigt bristfällig. De kräver ju ingen id-kontroll på människor som stiger på båten. Det skulle väl vara intressant för dem att veta vilka de har ombord i alla fall?