Glädjescener i Iran efter kärnavtal

1:48 min

Reaktionerna är många och motsatta efter gårdagens ramavtal om Irans kärnenergiprogram. Enligt parterna är det en grund för en överenskommelse som kommer att kunna leda till ett totalstopp för Irans möjlighet att utveckla kärnvapen, liksom till ett slut på en lång rad av omvärldens sanktioner mot Iran.

Den största glädjen över ramavtalet sågs och hördes i natt på Teherans gator, där jublande iranier körde runt i tutande bilar och viftade med flaggor i en mycket konkret bild av det iranska folkets hopp om en framtid med ett på alla plan betydligt större utbyte med omvärlden.

Inte så långt från den iranska huvudstaden gavs en rakt motsatt bild av den israeliske premiärministern Netanyahu, som i ett bistert telefonsamtal med USA:s president Obama förklarade att ett framtida färdigt avtal utgör ett direkt hot mot Israels överlevnad.

För Israel litar inte alls på den beskrivning som USA:s utrikesminister John Kerry gav, om ett Iran fråntaget 98 procent av dagens kärnvapenpotential.

President Obama försökte å sin sida förekomma kritiken genom att försäkra att nära nog vattentäta inspektioner inte kommer att ge Iran en chans att kringgå ett färdigt avtal.

– Försöker Iran fuska, kommer vi att upptäcka det, sa Obama.

Inemellan folkjublet i Teheran och farhågorna i Jerusalem hördes en kör av positiva - om än fortsatt försiktiga - kommentarer: från statschefer och andra världsledare, från FN och dess atomenergiorgan IAEA - inklusive från dess förre chef, svensken Hans Blix.

Men också fortsatt skepsis i varierande grad, inte minst här i USA, där framförallt republikanerna i kongressen nu kommer att göra allt som står i deras makt för att få det allra sista ordet när det gäller det färdiga avtal mellan Iran, USA och övriga förhandlande länder som ska presenteras senast den sista juni.