Oklart vad som händer med Trelge skjutfält

Fortifikationsverket äger det nästan 350 hektar stora området i Fleringe där det gamla skjutfältet Trelge ligger, och tanken har varit att Naturvårdsverket skulle köpa in det. Innan försvaret kom på andra tankar.

Försvarsmakten har sagt att de inte vill ha några förändringar som kan inverka på deras möjligheter att använda marken och det gör det oklart vad som händer med skjutfältet.

I slutet av april kommer företrädare från både Fortifikationsverket och Naturvårdsverket att besöka Gotland för att titta närmare på Trelge och diskutera vad de kan göra.