Gotländska fiskare satsar i Herrvik

2:01 min

En förädlingsanläggning för fisk ska byggas i Herrvik. Syftet är att öka lönsamheten för det småskaliga kustnära fisket - och att ge gotlänningarna möjlighet att köpa närfångad fisk.

Bakom satsningen står de gotländska yrkesfiskarna själva. En av dem är Johannes Klingvall från Herrvik, som bedriver ett småskaligt kustnära fiske.

– Det här är sista chansen att hålla det vid liv. Och kanske att vi kan bygga upp något litet hållbart härhemma. Så att gotlänningarna kan få ta del av den här fisken som faktiskt ännu finns i sjön.

Lönsamheten för det småskailga kustnära fisket är låg och för att få mer betalt för den fisk de fångar, i stället för att jaga större fångster, satsar Johannes Klingvall och hans kollegor nu på att själva förädla fisken. I Herrvik planerar man att bygga en förädlingsanläggning och först och främst är det flundrerygg man ska producera. Det är en flådd flundra med ryggbenet kvar men utan de små ytterbenen. Den togs fram och testades under ett projekt under 2014 och efterfrågan visade sig vara stor.

– I första hand har vi lanserat den hos de gotländska krogarna. Men sen ska vi ha ut den i butik och det är då lokalen kommer in i det hela, att vi kan ha en konsumentpackad fisk.

Även skarpsill, strömming, id och andra arter kan förädlas i anläggningen.

Bakom projektet står den ekonomiska föreningen Gutefisk, som bildats av en grupp småskaliga gotländska fiskare.

– De sista tappra hjältarna som är, säger Johannes Klingvall.

För finansieringen står Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag, som ger föreningen Gutefisk ett fördelaktigt lån. Marken som anläggningen ska byggas på, i den västra delen av hamnen, ägs av regionen som ställt sig positiv till projektet.

Johannes Klingvall hoppas att den nya beredningsanläggningen ska komma igång under hösten 2015.