Annandag påsk

Vi reste från Stockholm till Kristineberg

Påskens andra och sista Sverigeresa gick rekordsnabbt. Vi startade i den kungliga huvudstaden Stockholm och nådde vårt mål Kristineberg med hela 40 minuter kvar av restiden.

KARTA: Följ annandagens Sverigeresa här

Ledtråd: "Från orten med kunglig veckoslutshöjd till orter med gruvlig veckoslutshöjd"

Kristina är sist i fruntimmersveckan. Höjd är berg och på Kungsholmen hittar vi Stockholms Kristineberg.

Orter är inte bara ett ord för samhällen utan även ett ord för gruvgångar. Gruvledtrådarna leder oss via Kristinebergsgruvan till Kristineberg i Lycksele.