Olja på stränderna från Vändburg till Holmhällar

1:26 min

Den olja som upptäckts på Storsudret är utbredd över ett större område än man först trott. Enligt Räddningstjänsten finns oljan en bit upp på land ända från Ajnviken norr om Vändburg och vidare till Holmhällar.

Enligt vakthavande på Räddningstjänsten ligger det oljeklumpar cirka sju meter upp på stranden, vilket tyder på att det kan vara ett gammalt utsläpp. De största klumparna är stora som en femkrona och är relativt lättsanerade eftersom de ligger i ett band längs stränderna.

Kustbevakningen flög över området under söndagen och har inte upptäckt något oljeutsläpp i vattnet. Däremot har lite olja flutit iland på Heligholm.

Idag finns en oljesaneringsledare från Räddningstjänsten på plats och ett tiotal personer, bland annat från brandvärnet i Garda, som deltar i saneringsarbetet. Inga oljeskadade fåglar har hittills rapporterats enligt Räddningstjänsten. Inte heller Måns Hjernquist, kontaktperson för Katastrofhjälp för fågel och vilt, har fått några rapporter om att djur ska ha skadats av oljan.