Ericsson har varit illa ute förr

Telekombolaget Ericson har haft det tufft tidigare i sin 126-åriga historia, men man får gå långt tillbaka för att hitta en så allvarlig kris som bolaget är i idag. Det säger Jan Glete, professor i historia vid Stockholms universitet.
Ericsson drabbades hårt av den ryska revolutionen 1917. Ericsson hade en telefonfabrik i Ryssland och drev också stora delar av Moskvas telefonnät. Efter kriget konfiskerades allt av revolutionärerna. Det tillsammans med den allmänna ekonomiska krisen och deflationen slungade in Ericsson i bolagets första stora kris. Men bolaget ville fortsätta den internationella expansionen. För det behövdes kapital och Ericsson vände sig till tändstickskungen Ivar Krueger, vilket så småningom ledde till den andra stora krisen, Kruegerkraschen, som skulle hota bolagets existens Men Ericsson räddades ur sin andra stora kris genom att de båda bankerna Handelsbanken och Sockholms Enskilda gick in som garanter, både med krediter och löften om ett långsisktigt ägande. Sedan dess har bolaget varit relativt ohotat, menar professor Jan Glete, som specialiserat sig på svenska storföretags historia. De stora nedskärningarna på 70 talet, var aldrig den kris som den uppfattades som. Det handlade snarare om ett framgångsrikt genomfört teknikskifte, säger han.