Bättre sopsystem på Akademiska

Landstinget vill öppna ett nytt sop-och tvättsugsystem på Akademiska sjukhuset. Med det hoppas man kunna effektivisera logistiken kring tvätt och sophämtning och minska antalet trucktransporter.

Man hoppas också få en bättre arbetsmiljö och hygien när det kommer till smutstvätt och avfall.

Det här ska vara en av de investeringar för södra delen av akademiska, på nästan 33 miljoner kronor som landstingsstyrelsen godkänt.