Ren luft en födslorätt?

Så dålig är luften i New Delhi

1:55 min

Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att New Delhis smogg är värre än Pekings och att 13 av världens 20 städer med värst luftföroreningar finns i Indien. Men en officiell plan för hur Indien ska få ned utsläppen saknas ännu.

Här mitt i Lodhis trädgårdar, huvudstaden New Delhis gröna lunga, tar Shirin Bithal från miljöorganisationen CSE Center for Science and Environment upp en apparat som mäter luftföroreningar. 

– Det här är vad mätaren visar just nu. 450 mikrogram per kubikmeter av luftpartiklar mindre än 2,5 mikrometer. Det är 18 gånger över WHO gränsvärden (25 μG/m3) i snitt per dygn, så just nu är det inte nyttigt att vara utomhus, säger Shirin Bithal på CSE. 

På morgonen är det värst, efter en natt med en aldrig sinande ström av diesellastbilar genom stan. Halterna blir dessutom högre när man mäter nere på marknivå. Men de officiella apparaterna uppe på hustaken visar värden långt över hälsovådliga nivåer, mer än hälften av dagarna de senaste månaderna här i Delhi. Drygt 600 000 indier dör årligen av lung- och hjärtsjukdomar orsakade av smogen visar WHOs beräkningar. Kostnaden för de skadliga luftföroreningarna motsvarar 3 procent av Indiens ekonomi, enligt Världsbankens uppskattningar. 

Hittills har Indiens nya regering duckat för frågan, men härom veckan sa miljöminister Prakash Javadekar att det är en födslorätt för varje indier att få andas frisk luft, och denna vecka kan invånarna i 10 storstäder nu själva se på en hemsida hur dålig situationen är. Enda åtgärden annars som hittills aviserats är hårdare regler för damm från byggen.  

Enligt Sunita Narain, chef för CSE och medlem i högsta domstolens luftkvalitetkommitté, så krävs nu att Indien börjar ställa samma höga utsläppskrav som Europa och att städerna byggs om så att man kan cykla, gå eller åka kollektivt istället för att de flesta åker i egen bil. 

– Genom att införa renare bränslen, bättre fordonsteknik eller som i Delhi med en mobilitetstransformering, säger Sunita Narain på CSE.