Diskriminering bestraffas

Företag som vid en offentlig upphandling inte följer diskrimineringslagarna eller jämställdhetslagen ska kunna dömas till böter eller bli av med sitt kontrakt med en kommun, statlig myndighet eller landsting. Regeringen föreslår en förändring av lagen om offentlig upphandling som är tänkt att träda i kraft från den första juli.