Föroreningar i marken vid Lövudden undersöks

Nu påbörjas arbetet inför provtagning av den förorenade marken i det gamla sågverksområdet på Lövudden, utanför Härnösand.

Inom området låg ett sågverk som var i drift mellan åren 1903 till 1950. Under 2014 gjordes en undersökning som visade att en stor del av naturområdet sannolikt är förorenat.

Hösten 2014 utfördes en akutsanering av ett begränsat område där höga halter av bland annat arsenik hittades.

Just nu röjer man och avverkar träd i området. Provtagningar ska genomföras i maj.
För att kunna göra det behöver det grävas ett stort antal provgropar. Groparna kommer att fyllas igen efter varje arbetsdag.