Sällsynt med professionell fri scenkonst på landsbygden

1:44 min

Kalmar län är en vit fläck på kartan när det gäller produktionen av fri scenkonst. Det finns bara en enda professionell teatergrupp i länet som sysslar med teater på heltid utan att vara styrda av ett politiskt uppdrag.

Ölands Dramatiska Teater drivs av två skådespelare och dockmakare som turnerar både här och i andra län med sina barn- och ungdomsföreställningar.

Företaget startades 2006 av Anna Hammarstedt och Anna Thorén Mörnerud, och är den enda fria scenkonstgruppen i regionen som drivs som ett professionellt företag på heltid.

Anna Hammarstedt tror att det till stora delar beror på en rädsla för att man inte ska kunna försörja sig på teater här. Hon och hennes kollega gör föreställningar som i första hand köps in av skolorna. Att spela för vuxna här på landsbygden skulle vara betydligt svårare.

– Vi hade nog aldrig kommit på tanken att starta en teater som spelar för vuxna, och tro att man skulle kunna försörja sig på det, säger Anna Hammarstedt.

Ett problem är att det inte finns tillräckligt med publik på landsbygden. Och vuxna på landet går inte på teater, vilket delvis kan bero på en ovana, eftersom utbudet är så litet.

Många fria scenkonstgrupper startas dessutom kring storstäderna eftersom det är där utbildningarna finns och där man skapar sina nätverk. Dessutom är det regionala stödsystemet för professionell kulturverksamhet ofta mer utbyggt i städerna än vad det är på landsbygden. Det säger Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare på Teatercentrum, en förening som bevakar de fria gruppernas intressen.

– Det är inte alls självklart att det finns ett kulturstöd för professionell verksamhet, utan det brukar vara mer riktat mot amatörverksamhet, föreningsliv och så vidare, säger Lena Gustafsson.