Kommuner slutar skicka brev med tidningsutdelare

1:31 min

Den 15 april slutar Göteborg och åtta andra kranskommuner att skicka sina brev genom VTD, Västsvensk tidningsdistribution, som också delar ut tidningar.

– Det var en kombinerad chock och förvåning säger Thorbjörn Karlsson som är regionchef på VTD i Göteborg. Man hänvisar till allvarliga kvalitetsbrister och så ska en stadsdelsnämnd har lämnat in en polisamnälan för någon form av sekretessbrott - men den har jag inte sett.

Bristerna har framförallt bestått i att post inte lämnats i brevlådor utan exempelvis utanför adressaters dörrar, brev har varit öppnade när de kommit fram och post har inte blivit utdelad eller returnerad, skriver Göteborgs Upphandlingsbolag i beslutet.

Varningar och uppföljningsmöten har inte hjälpt säger bolaget till tidningen Transportarbetaren.

Det är ännu inte klart hur VTD ska agera juridiskt då Göteborgs Upphandlingsbolag sagt upp avtalet i förtid, bara efter tio månader, ett avtal som gäller fram till i maj i år, med möjlighet till förlängning till 2018. 

Avtalet kom till för att ge tidningsbuden mer att göra på en krympande tidningsmarknad. Nu finns det risk för uppsägningar:

– På kort sikt innebär det att vi måste minska personal inom postsorteringen och inom vår returhanteringsgrupp. Så totalt kommer 15-20 personer att drabbas, säger Thorbjörn Karlsson.