Nevs begär att rekonstruktionen ska upphöra

1:53 min

När det står helt klart att Nevs skulder skrivs ned så vill biltillverkaren att rekonstruktionen ska upphöra.

Nevs har nu lämnat in begäran till tingsrätten om att den rekonstruktion som företaget befinner sig i ska upphöra.

Enligt ansökan till Vänersborgs tingsrätt begär biltillverkaren att tingsrätten beslutar att ”rekonstruktionen skall upphöra den dag tingsrättens beslut att fastställa ackordet vinner laga kraft eftersom sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått.”

Sista dagen att överklaga beslutet att Nevs får skriva ned sina skulder är på måndag, enligt tingsrätten. Därefter vinner beslutet laga kraft.

Nevs fick skriva ned sina skulder med drygt 300 miljoner kronor.

Enligt Nevs är det viktigt att företaget går ur rekonstruktionen för att kunna slutföra de förhandlingar som pågår.

– Att komma ur rekonstruktionen gör oss till en bättre förhandlingspart, så att vi kan slutföra de affärer och förhandlingar som vi för. Det är därför vi formellt har ansökt om att rekonstruktionen ska upphöra, säger Nevs kommunikationschef Mikael Östlund till P4 Väst.

Förhandlingar pågår med två asiatiska fordonstillverkaren. I det ena fallet vill Nevs få in en ny huvudägare. Där är det fortfarande varumärkesfrågan som måste lösas -- om Nevs ska få fortsätta använda varumärket Saab.

I det andra fallet handlar det om ett miljardavtal där Nevs ska utveckla nya bilmodeller ihop med fordonstillverkaren. Där hoppas Nevs ha ett avtal i hamn i april. Men än så länge är inget klart.

-- Förhandlingarna pågår, säger Östlund.