Region Skåne får ansvarsfrihet?

SKÅNE. Idag fattas beslut om regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för år 2001. Under gårdagens debatt i regionfullmäktige var det inget som talade för att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
I gårdagens debatt i regionfullmäktige framkom inget som talar för att regionstyrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för år 2001. Det säger Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Bergkvist som nu kräver styrelsen på en förklaring om Region Skånes dåliga ekonomi. Frågan om ansvarsfrihet väcktes sedan Region Skånes revisorer riktat allvarlig kritik mot underskottet inom sjukvården på en miljard kronor. Senare idag kommer regionfullmäktige att besluta om regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.