Nytt projekt lyfter fram svensk-romernas förlorade kulturarv

2:27 min

Svenska romers historia har i stort sett varit osynlig på de svenska museerna. Men nu startas ett projekt som under det kommande året ska lyfta fram det förlorade kulturarvet.

Tillsammans med representanter från olika romska kulturföreningar ska Historiska museet samla in svensk-romska kulturarv. Man gör det genom insamlande av livsberättelser och genom att undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkring Stockholm.

Fred Taikon är ordförande i kulturföreningen É Romani Glinda som har hjälpt till i processen:

– Jag känner att nu med projektet är vi med att skriver historia. Romer har funnits i landet i fem hundra år men det finns förhållandvis lite om hur romer levde från romerna själva. Det har många gånger skildras av andra, säger Fred Taikon.

Det tvååriga projektet – som har fått namnet "I stadens utkant - svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet" – har förberetts i nästan två och är fortfarande i sin linda. Det innefattar arkeologiska utgrävningar av de romska boplatserna under 1900-talet och framåt i Stockholms utkanter. Men också etnologiska intervjuer med romer som verkade på platsen.

Intervjuerna fokuserar på den svensk-romska situationen och relationen till majoritetssamhället. Dessa berättelser ska så småningom bli en bok som ska kunna läsas av alla som är intresserade av det osynliga kulturarven i Sverige. Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsledare vid Mångkulturellt centrum, är en projektledarna:

– Vi är intresserade av att fånga vilka olika kontaktytor som fanns mellan romer och majoritetsbefolkningen och hur den har förändrats över tid och vad det blir för andra typer av relationer när man blir bofast, säger Charlotte Hyltén-Cavallius

Fred Taikon är en av de som blivit intervjuade. Han avslöjar att dom precis lyckats hitta en plats vid Flatenbadet i Skarpnäck i Stockholm som ska undersökas arkeologiskt. Men det är en svår process.

– Den andra platsen är en bit från Flaten, kallad Ekstubben, som var den sista platsen innan romer fick lägenheter. Den är så pass överbyggd idag så det är ett svårare område. Det är bra att vi är där och undersöker, men just nu koncentrerar vi oss på Flaten.

För Fred Taikon är det inte själva utgrävningarna och vad man hittar som är det viktiga, utan att faktiskt vara där och skapa en ny-gammal historia.

– Jag önskar att man skulle kunna märka platserna och sedan får man se vad projektet tillåter eftersom det krävs en del tillstånd, säger Fred Taikon.